Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Bigyang Katapusan ang Rasismo at Pagkamuhi: Iyong Karapatan. Iyong Responsibilidad.

Humanap ng isang Eksperto

Veza Global

(mga) Lokasyon::
Langley, Vancouver

Kami ay nagbibigay ng equity, diversity at inclusion (EDI) consulting, training at coaching para sa pamumuno. Mayroon kaming assessment tool para sa mga kompanya upang masukat nila kung nasaan sila sa kanilang landas patungo sa EDI, at ito’y nagbibigay kami ng mga audit ng HR/employer brand at mga gawi/mga patakaran ukol sa supplier diversity. Kami ay nagtutuon ng pansin sa mga pagkakataon na mamuno ang mga tao mula sa iba’t-ibang mga kultura.

Mga Inaalok na Serbisyo

 • Counselling
 • Equity and Inclusion Consulting
 • Executive and Leadership Coaching
 • Pagtatanghal ng mga Pagtatalakay ng Grupo
 • Human Resources Consulting
 • Mga Lektura gamit ang Webinars
 • Analisis ng Patakaran
 • Research/Pagsaliksik
 • Strategic Communications
 • Training and Workshop

Mga Inaalok na Kadalubhasaan

 • Cross-cultural Engagement
 • Diversity Auditing
 • Mga Inclusion at Diversity Workshop
 • Pagbabago sa Organisasyon
 • Counselling para sa Trauma