ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਲੱਭੋ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਫਰ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ Resilience BC network ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਹਰ ਵੱਖਰੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਥਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਟਰ

ਸਰਵਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਟਰ

ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਏਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਟਰ

Access to Media Education Society

ਗਾਲੀਆਨੋ ਆਈਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Arrow To The Moon

ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Centre for Collaboration, Motivation, and Innovation Society (CCMI)

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Elevate Inclusion Strategies

ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Equitas – the International Centre for Human Rights Education

ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Hua Foundation

ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

I Dream Library Ltd.

ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Indigenous Perspectives Society

ਲੈਂਗਫੋਰਡ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Jennifer Reddy

ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Kulea Culture Society

ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Lead to Change

ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Magassa- Intercultural Capacity Building Inc.

ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

MOSAIC

ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਹੋਪ, ਕੋਕੁਇਟਲਮ, ਚਿਲੀਵੈਕ, ਡੈਲਟਾ, ਨੌਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਪਿਟ ਮੀਡੋਜ਼, ਪੋਰਟ ਕੋਕੁਇਟਲਮ, ਪੋਰਟ ਮੂਡੀ, ਬਰਨਬੀ, ਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਪਲ ਰਿਜ, ਰਿਚਮੰਡ, ਲੈਂਗਲੀ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ, ਵੈੱਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

One Love Consulting

ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Rain Daniels and Chelsey Branch

ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਸਰੀ, ਕੋਕੁਇਟਲਮ, ਚਿਲੀਵੈਕ, ਡੈਲਟਾ, ਨੌਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਪਿਟ ਮੀਡੋਜ਼, ਪੋਰਟ ਕੋਕੁਇਟਲਮ, ਪੋਰਟ ਮੂਡੀ, ਬਰਨਬੀ, ਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਪਲ ਰਿਜ, ਰਿਚਮੰਡ, ਲੈਂਗਲੀ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ, ਵੈੱਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Vancouver Asian Film Festival

ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Vancouver Island Human Rights Coalition (VIHRC)

ਵਿਕਟੋਰੀਆ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

Veza Global

ਲੈਂਗਲੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ href="mailto:resiliencebc@vircs.bc.ca ">resiliencebc@vircs.bc.ca `ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।